Meny Stäng

Grekland och Rom

Skulpturer, ornament, glas från antikens Grekland och Rom

Design- och stilhistoria
Antikens Grekland och Rom

I antikens Grekland fick många byggnader och föremål sin yttre utformning som vi använder än i dag. Senare kulturer och stilar har hämtat detaljer och delar ur den rika grekiska kulturen och de grekiska stilidealen.

Skulpturer i färg!

Antika skulpturer bemålade i starka färger
Antika skulpturer var bemålade i starka färger.

Med naturvetenskapliga metoder har man nu visat att grekisk och romersk antik skulptur var bemålad i starka färger. När man under renässansen på 14- och 1500-talen grävde fram skulpturer från antiken, hade färgen försvunnit. Den vita, ofärgade skulpturen kom därför att bli norm.

Under nyklassicismen på 1700-talet odlade man idealet om den rena, vita antiken särskilt mycket. Enligt Winckelmann och Goethe i Tyskland uttryckte den vita marmorn den ideala skönheten. Den blev en symbol för den västliga civilisationen och till och med för dess överlägsenhet. Vi har svårt att ta till oss att de gamla skulpturerna var bemålade med starka färger. Men det har man nu bevisat med naturvetenskapliga metoder.

Den romerska bågen, kupolen och valvet

Bro med typiska romerska bågar och valv

Antikens Rom tog över det grekiska formspråket och man gjorde bågen, kupolen och valvet till dominerande element i arkitekturen. Alla bevarade byggnader, broar, skulpturer m.m. från romartiden, lade grunden till renässansens och nyklassicismens syn på skulptur. På så sätt har den haft stor påverkan in i vår tid.

Klassicism och klassisk

Genom historien har man gång på gång har man utgått från och försökt efterlikna den grekiska och romerska antiken. Det kallar vi klassicism då man söker sina förebilder och ideal i antiken. Klassisk kan däremot vara en tidsperiod, en konstnär eller ett konstnärligt verk av bestående kvalitet, i viss mån normerande.

Placera in Mesopotamien och Egypten i timeline

Se hela Timeline >>>

/text

/text

Ur Alla tiders stil om antikens Mesopotamien och Egypten
Större text på bilden>>>
Läs mer i Alla tiders stil, där beskrivningen av stilarna varvas med utvikningar om hemmens utveckling, populärkultur, om livsstil och konsumtion och mycket mer. Stilarna är utmärkta krokar att hänga upp historien på och göra den spännande och intressant.

Video om antikens Grekland och Rom

Genväg till stilarna