Meny Stäng

Hitta konsthantverk

Hitta konsthantverk och konsthantverksgrupper i Sverige samt kollektiv som har både butik och utställningar. Via dem kan man också få kontakt med enskilda verkstäder, hyttor och konsthantverkare. På gruppernas hemsidor presenterar man ofta alla medlemmar.

Krukmakare. Bild av marcelkessler - hitta konsthantverk i Sverige
Bild från Pixabay

Arvika konsthantverk

Blås & knåda i Stockholm

Formargruppen i Malmö

Galleri Astley i Uttersberg, Skinnskatteberg

GKF Gotländska konsthantverkare & formgivare  

Kaleido i Uppsala

Kaolin i Stockholm

Konstepidemin i Göteborg

Konsthantverkarna

Lerverk i Göteborg

Lod i Stockholm

Nutida Svenskt Silver i Stockholm

Sintra i Göteborg

Öster om ån i Uppsala 

125 kvadrat i Stockholm

Om konsthantverk

Ur kapitlet “Handen och tanken” ur boken Alla tider stil.

Människor i alla tider har ägnat sig åt att forma och pryda sina hem och offentliga miljöer. Och att därmed uttrycka sina idéer, känslor och tankar. Vi kallar det handarbete, slöjd, pyssel, hantverk, konstslöjd, konsthantverk, design samt konst.

Man brukar säga att all konst är hantverk, men att allt hantverk inte nödvändigtvis är konst. Konstnären har en mycket kortare historia än hantverkets oändligt långa. Många menar dock att det helt enkelt inte går att definiera konst eller konstnärlighet. I stället blir konst därför begripligt i ett sammanhang eller i mötet med en betraktare. En rolig variant är också att det är konst för att det är skapat av en berömd konstnär eller av någon som har gått på konstskola. Samma resonemang är också vanligt när det gäller design och konsthantverk. När konsthantverkaren producerar unika föremål blir gränsen mellan konst och konsthantverk otydlig. Men konst kan i princip vara ett tomt rum; konsthantverk däremot är så gott som alltid ett fysiskt föremål.

Trots att makten alltid sett till att ha de främsta konsthantverkarna i sin tjänst, har hantverket och konsthantverket historiskt räknats som artes minores, de lägre konsterna.

Definition av konsthantverk

Konsthantverk definieras som ett prydnads- eller bruksföremål med ett uttryck som visar både konstnärlig och hantverksmässig skicklighet och som inte är avsett för massproduktion. En mer abstrakt definition är ”konsthantverk som görande och materialitet, som en plattform för att undersöka samhället”.

Målet är numera precis som för konsten och designen, nämligen kommunikation. Man har närmat sig konsten och man väjer inte för det fula. Material och teknik är inte lika viktigt som förr och man kan idag välja förhållningssätt till idéer, material, traditioner samt ny teknik. Och allt oftare bedömer man konsthantverk som konst.