Meny Stäng

Renässansen

Bilder från renässansen, tallrik, stol, porträtt och glas.

Tallrik, stol Scabello, porträtt från 1485 och venetianskt glas.

Design- och stilhistoria
Tidigmodern tid – renässansen

Renässansens förutsättningar

Det var en rad ekonomiska, sociala och politiska faktorer som skapade en ny tid och en ny kultur. Medeltidens feodalsamhälle gick gradvis över i ett nytt samhällssystem med en centraliserad statsmakt.

Genom upptäcktsfärder och handel sökte man sig ut i världen. Kyrkan förlorade makt genom reformationen och man trodde starkt på vetenskap och utveckling. Copernicus vände upp och ner på världsbilden. Man lämnade kollektivet och blev mer individualistisk. Nu är inte konstnärer och andra anonyma längre – dom har namn. Och författarna skrev på sitt eget språk och inte på latin.

Luca Pacioli, itanliensk matematiker.

Luca Pacioli, italiensk matematiker, som införde den dubbla bokföringsprincipen ca 1500.

I Florens lade man grunden till den moderna staten och till kapitalismen. Här verkade i slutet av 1400-talet en akademi av humanister och konstnärer som uttryckte de nya idéerna.

Vad betyder renässansen?

Renässans betyder återfödelse på franska. Nu gick man tillbaka till antikens ideal om harmoni och klarhet. Och om proportioner! Gyllene snittet gäller ju än idag. Titta bara på en datorskärm eller ett kreditkort. Varför vi tycker att just de här proportionerna är så harmoniska vet vi inte.  

Frontoner, Mona Lisa av da Vinci, akantus och David av Michelangelo från renässansen.

Exempel på frontoner, Mona Lisa av Leonardo da Vinci 1503, akantus och David av Michelangelo 1501-04.

Vad kännetecknar renässansen som stil?

Som stil framträder renässansen vid olika tider i olika länder ibland jämsides med gotiken. Förutom från Italien, kom viktiga impulser från Flandern och Tyskland.

Renässansen återuppväckte antikens, särskilt romarnas, tankevärld och former. Ett ideal var den nakna människokroppen. Man visste inte att de ursprungliga färgerna på de antika skulpturerna var bortnötta. I stället upphöjde man färglösheten och vitheten till ett ideal. Medeltidens stadsbild hade varit brokig; renässansens blev grå.

Man utvecklade perspektivet inom arkitekturen och konsten. Idealet var den absoluta symmetrin. En ledande arkitekt var Andrea Palladio vars florentinska palats från 1400-­talet har påverkat eftervärlden. Man kan säga att renässansen var arkitektur; både möbler och mindre föremål var formade som byggnadsverk.

Ornamentiken byggde på tre huvudelement: akantusen, grotesken (förvridna figurer) och moresken (lika med arabesk ett stiliserat växtornament). Höjdpunkten för det venetianska glaset kom under renässansen i början av 1500­talet med ett tunt glas och spröda, eleganta former. Glastillverkningen kom att blomstra i övriga Europa med hjälp av venetianska glasblåsare kom

När var renässansen?

1300-talet i Italien (Trecento)
Italien ungrenässans ca 1420–1500 (Quattrocento)
Högrenässans i Italien ca 1500–1530
Manierism ca 1520–1600 (italiensk senrenässans)
Övr. Europa senrenässans ca 1530–1600
Renässansen i Norden ca 1550–1650

Tidigmodern tid eller Nya tiden sträcker sig från medeltidens slut till franska revolutionen.

Placera in renässansen i tiden i timeline.

Stilar brukade förr uppkallas efter kungarna, som var bra krokar att hänga upp (stil)historien på. Här spanar vi in deras drottningar i stället så vi kan följa tiden och modet bättre.

Margareta 1536-51 och Katarina Stenbock 1552-60 (Gustav Vasa), Karin Månsdotter 1568 (Erik XIV), Katarina Jagellonica 1568-83 och Gunilla 1585-92 (Johan III), Anna av Österrike 1592-99 (Sigismund), Kristina av Holstein Gottorp 1599-1611 (Karl IX).

Se hela Timeline>>>

/text

/text

Alla tiders stil om tidigmodern tid.
Läs större text >>>
Läs mer i Alla tider stil där beskrivningen av stilarna varvas med utvikningar om hemmens utveckling, populärkultur, om skönheten, om livsstil och konsumtion och mycket mer. Stilarna är bra krokar att hänga upp historien på och göra den spännande och intressant.

Se video om renässansen

Genväg till stilarna

Externa länkar om renässansen