Meny Stäng

Varför firar vi midsommar?

Bilder som illustrerar Varför firar vi

Varför firar vi midsommar? Jo – midsommardagen, Johannes Döparens dag, är högtidsdag i kyrkoåret den 24 juni. Sedan 1952 är är den förlagd till lördagen efter sommarsolståndet. Vi har firat Johannes Döparens dag sedan 400-talet till minnet av hans födelse sex månader före Jesu födelse.

Enligt förkristen tradition firar man sommarens ankomst

Den äldsta sedvänjan vid midsommar som vi känner till är midsommarelden, som numera har blivit undanträngd av andra traditioner.

Majstång/midsommarstång

finns belagd i Sverige sedan 1600-talet. Den kom hit från kontinenten och var mest vanlig i södra Sverige. Den kunde se ut på olika sätt. Några bestod av en rak spira, andra hade en eller flera tvärarmar. Man prydde inte bara majstången med löv och blommor. Vid husens ingångar satte man björkar eller lövbågar och inomhus pyntade man med blommor och blad.

Midsommardansen och lekarna var ett sätt för ungdomarna att lära känna varandra. Att det kunde gå hett till visar en rapport från Björksäter i Västergörland 1689. ”Blef förbudit att uppsättia Midsommarstänger, att det elacka lefwernet, som ungdomen der wid plägar bruka, måtte förbådas och avskaffas.”

Midsommarnatten

var magisk. Då kunde man uppleva förunderliga saker. Vattnet i bäckar blev till vin, daggen blev söt som honung. Ormbunken blommade vid midnatt. Man sökte efter nedgrävda skatter och blev spådd om sin tillkommande.

På midsommarnatten skulle flickan tigande och helst naken plocka sju eller nio sorters blommor och lägga dem under huvudkudden. I drömmen skulle hon se sin tillkommande. Så gör vi väl fortfarande!?

Midsommardaggen och “dricka brunn”

trodde man ha en alldeles särskild kraft. Den som rullade sig naken i daggen kunde bli fri från sjukdom. Man kunde “dra dagg” genom att man naken gick och drog ett lakan efter sig. Sedan kramade man ur daggen ur lakanet och använde den som jäst!

En annan sed vara att gå till en källa för att ”dricka brunn”, offra ett mynt eller i dess vatten skåda in i framtiden. Källdrickning förekom främst i Götaland på midsommarafton. Det skulle vara bra för hälsan.

Midsommarkvast

var en bukett med nio slags örter, som man plockade på midsommar. Den fick torka och blev till medicin.