Meny Stäng

Om stilar och design – stilhistoria

Crasch course/snabbkurs i stilhistoria – om stilar och design

Följ med på en turboresa genom 3500 års stilhistoria – om stilar och design. Klicka på bilderna.

Stilhistoria – om stilar och design – är en särskilt spännande sorts historia, eftersom vi kan se tidens stil i allt från palats till småprylar! Från Mesopotamien till nutida postmodernism! Att spåra form och design tillbaka i tiden blir därför som en spännande deckare.

Hur man byggde hus, inredde och klädde sig, säger också så mycket mer än kungarnas och krigens historia. Hur vi lever och har levt speglar sig nämligen i föremålen runt omkring oss. Men då måste vi hålla ögonen öppna och lära oss kosten att se!

I boken Alla tiders stil

varvas beskrivningen av stilarna med avsnitt om hemmens utveckling, populärkultur, om skönheten, om livsstil och konsumtion m.m.

Här finns mängder av information och uppslag som väcker nyfikenhet—

Genväg till stilarna

Genväg till stilarna

Varför ägna sig åt stilhistoria – om stilar och design?

Jo, stilarnas, designens och formens historia är en särskilt spännande sorts historia. Vi lär oss se tidens stil och tidsandan i allt från palats till småprylar! Och då lär vi oss konsten att se.

Stilar och trender

Det är svårt att urskilja långsiktiga stilar när vi närmar oss vår egen tid. Man ser många stilar och trender på en gång. Tekniska uppfinningar och nya material har ofta gett upphov till nya stilar och trendbrott. Romarna använde t.ex. betong redan under antiken och krigsindustrin under 1900-talet ledde till ny teknik och nya material, som man kunde använda för konsumtionsvaror.

Stilarnas namn

Det är värt att komma ihåg att man hittade på stilarnas namn långt senare. Och man beskrev dessutom ofta tidigare skeden med ganska grova penseldrag. Stilarna har också levt sida vid sida och gränserna har därför aldrig varit riktigt tydliga.

Vi ägnar oss ofta åt varje område för sig och tror nästan att politiken hade sin egen tid, litteraturen sin, musiken sin, arkitekturen sin osv. Men just att allt hände samtidigt och blir pårverkat av varandra, gör att det är intressant att fläta ihop olika områden – till stilhistoria! Kulturhistoria kanske någon också skulle säga.

Stilhistoria – om stilar och design – i SO-rummet

Läs gärna min text om stilhistoria hos SO-rummet!