Meny Stäng

Om stilar och design

Snabbkurs / crash course
i design- och stilhistoria

Från Mesopotamien till postmodernismen

Om stilar och design i stilhistorien – att följa olika tiders stilar, hur man byggde hus och hur man inredde och klädde sig, säger mer än kungarnas och krigens historia. Vi kan se tidens stil i konsten och arkitekturen men också i allt det vi använder varje dag. Vi kan se det i kläder och frisyrer, i bilar och mobiltelefoner, i möbler och serviser, i frisyrer och tatueringar. Hur vi lever och har levt speglar sig i de föremål vi har runt omkring oss. Att följa stilar och design genom tiderna ger överblick och samband, som i sin tur gör historien mer intressant och rolig.

Crash course / snabbkurs i stilhistoria

Varför ägna sig åt stilhistoria?

Jo, stilarnas, designens och formens historia är en särskilt spännande sorts historia. Vi lär oss se tidens stil och tidsandan i allt från palats till småprylar! Och då lär vi oss konsten att se.

Stilar och trender

Det är svårt att urskilja långsiktiga stilar när vi närmar oss vår egen tid. Man ser många stilar och trender på en gång. Tekniska uppfinningar och nya material har ofta gett upphov till nya stilar och trendbrott. Romarna använde betong redan under antiken och krigsindustrin under 1900-talet ledde till ny teknik och nya material, som kunde används för konsumtionsvaror.

Stilarnas namn

Det är värt att komma ihåg att man hittade på stilarnas namn långt senare. Och man beskrev dessutom ofta tidigare skeden med ganska grova penseldrag. Stilarna har också levt sida vid sida och gränserna har därför aldrig varit riktigt tydliga.

Vi ägnar oss ofta åt varje område för sig och tror nästan att politiken hade sin egen tid, litteraturen sin, musiken sin, arkitekturen sin. Men just att allt hände samtidigt och påverkades av varandra, gör att det är intressant att fläta ihop olika områden – till stilhistoria! Kulturhistoria kanske någon skulle säga.