Meny Stäng

Romansk och gotisk stil

Bilder i romansk och gotisk stil, bl.a. två madonnabilder.

Design- och stilhistoria
Medeltid – romansk och gotisk stil

Jordbruket blev bättre och mer effektivt under medeltiden med vattenkvarnar och väderkvarnar och plogar av järn. Man utvecklade skeppsbyggeriet och handelsstäderna blomstrade. Ståndsindelningen kom till, det vill säga uppdelningen i adel, präster, borgare och bönder. Hantverkarna organiserade sig i skrån, ett slags föreningar för varje hantverksyrke. Konstnären var en anonym hantverkare, artisan, som arbetade i ett kollektiv. Klostren blev viktiga hantverkscentra. Både urtillverkningen och boktryckarkonsten förändrade samhället.

Romansk stil

Kring år 1000 var hela Europa kristet och den katolska kyrkan hade ett fast grepp om kulturen. Man byggde naturligtvis många kyrkor. Ingenstans har man bevarat så mycket från medeltiden som just i svenska kyrkor. Vill man riktigt frossa i fina medeltida kyrkor, ska man åka till Gotland. Man kan se kyrkor både i romansk och gotisk stil.

Den romanska stilen går tillbaka till romarna, det kan man höra på namnet. Det mest typiska var rundbågen, som återkommer överallt. Många torn, små fönsteröppningar och tjocka murar var också typiska. Och en nyhet var de målade glasfönstren. De flesta möblerna var väggfasta under medeltiden, men stolpstolen var ny. Man skapade dyrbara textilier och guldsmedskonsten och emaljmåleriet var framstående.

En romansk rundbåge och en gotisk spetsbåge i samma bild.

En rund romansk båge och en spetsig gotisk båge på samma bild.

Gotisk stil

Med ny teknik kunde man så småningom göra dom romanska rundbågarna högre men också spetsiga. Och så använde man tegel i stor skala. Det var nu dom stora gotiska katedralerna i Europa kom till. Inom konsthantverket kan man se likheter med den nordiska djurornamentiken. Och man kan hitta fantastiska exempel på konsthantverk.

Konsten blev mer realistisk och uttrycksfull. Madonnabilderna fick ett mer jordnära uttryck. Bilderna av den korsfäste Kristus visar lidandet starkare än tidigare. Träskulpturer var vanliga i kyrkorna, men också väggmåleri.

Man brukar tala om den mörka medeltiden med naturkatastrofer och pest. Men färgglädjen var stor med brokiga dräkter och hus i starka färger. Skulpturerna i kyrkorna var mångfärgade och de målade fönstren var symfonier i rubinrött och ultramarinblått. I Flandern upptäckte man att färger blandade med olja gav mer glans och ljus än temperafärgerna och så blev oljemåleriet uppfunnet.

Placera in romansk och gotisk stil i timeline

Drottning Blanka

Magnus Erikssons (1319-64) drottning hette Blanka (från Namur).

Stilar brukade förr uppkallas efter kungarna, som var bra krokar att hänga upp (stil)historien på. Här spanar vi in deras drottningar i stället så vi kan följa tiden och modet bättre.

Drottning Margareta

1389-96 hade vi en regerande unionsdrottning – Margareta.

Se hela Timeline>>>

/text

/text

Ur Alla tiders stil om medeltiden och kelter och germaner
Större text på bilden >>>
Läs mer i Alla tiders stil där, beskrivningen av stilarna varvas med utvikningar om hemmens utveckling, populärkultur, om livsstil och konsumtion och mycket mer. Stilarna är utmärkta krokar att hänga upp historien på och göra den spännande och intressant.

Video om den romanska och den gotiska stilen

Genväg till stilarna

Externa länkar