Meny Stäng

Ikeas framtid

Ikeas framtid - uppslag ur IKEA design och identitet.

Ikeas framtid och framtida utmaningar

Ikeas framtid – hur ser den ut? Ikea står inför stora utmaningar, d.v.s. om man ska behålla sin position och leva upp till allt högre miljökrav. Att företagets verksamhet innebär en miljöbelastning är odiskutabelt. Men Ikea har fördelar genom sitt koncept med platta paket, en material- och produktionsstyrd designprocess. Kan man utveckla detta för att ligga i framkant när det gäller miljön? I så fall måste man våga också hålla sig till basprodukterna för att motverka överkonsumtion.

Kan Ikea som stort multinationellt företag med sina ambitioner på miljöområdet verkligen påverka utvecklingen till det bättre? Eller är det just själva skalan på verksamheten som utgör problemet?

Intervju med Bo Ekman om Ikeas framtid

Bo Ekman är grundare och styrelseordförande i Tällberg Foundation, som har genomfört Tällberg Forum. Där har politiker och vetenskapsmän från hela världen diskuterat konsekvenserna av den ökande globaliseringen. Avsikten har varit att förbättra vår förståelse för hur olika system som ekonomi, säkerhet och energi interagerar.

Hur ser du rent allmänt på företag och företagande?

Det är ett verktyg precis som en yxa. Man kan slå ihjäl någon med den, men man kan också bygga hus. Det beror på vilka värderingar man har.

Hur ser du på IKEA som företag?

IKEA är ett värderingsstyrt företag och Ingvar Kamprad har en grundsyn att man ska vara försiktig med sina tillgångar. Man ska vara sparsam – aldrig vara nöjd – alltid göra saker billigare och bättre. Man ”vänder på slantarna”. De värderingarna har han konsekvent tillämpat i sitt företag.

Om näringslivet och miljöfrågan

Du har skrivit att näringslivets historiska misstag var att inte göra miljöfrågan till sin. Vad kan de göra nu eller är loppet kört?

Det vet vi inte, men jag menar att det var ett historiskt misstag att näringslivet inte anammade en referensram som utgick från naturen. Vi kan inte producera något utanför det naturen ger. Naturen ger energi och råmaterial. Och företagen är ju samhällets metod att skapa ekonomiska värden, materiella värden. Så dem kan vi inte vara utan. Frågan försvann ju inte, men man överlämnade den till miljörörelsen och miljöpartiet. Det finns fortfarande djupt inne i näringslivet uppfattningar att klimatfrågan är något som vänstern, några miljötokar eller antiglobaliseringsrörelsen driver.

Kan affärsmässighet gå hand i hand med värderingar som tar hänsyn till miljön?

Ja absolut. Men näringslivet var sent på frågorna. —

Kan det vara positivt med multinationella företag som har koll på läget?

Frågan är om dessa multinationella företag verkligen har koll på läget. Det tas enorma risker på finansmarknaderna och klimat-/miljöfrågorna är eftersatta. Om förtroende försvinner ut ur det finansiella systemet är Den Stora Krisen över oss. Jag tror det är bra med företag som ägs av individer. Börsföretag måste underkasta sig kapitalmarknadens jakt på avkastning. Fördelen att inte vara på börsen är att man kan styra efter egna värderingar. Jag tror inte att ikea hade varit det företag det är i dag om det hade varit på börsen. —

Hur förhåller sig personbilsresorna till transporter av varor över världen?

Hur mycket koldioxid i förhållande till transporterna? Det skulle man räkna på. Det gör nog IKEA, de har ju hjälpt generationer att tänka i helheter, att tänka i en sammanhållen stil och IKEA-katalogen är ju en lärobok. Ikea är en drömfabrik för drömmar som ligger inom räckhåll. Den mycket positiva relationen mellan Ikea och dess konsumenter ligger i just detta. Man känner att man växer lite grann. Det måste ju finnas något alldeles fundamentalt positivt hos ett företag som tjänar så mycket pengar och skapar sådana rikedomar – samtidigt som det har kundernas kärlek.

Läs recensioner om boken IKEA design och identitet

“Det är oerhört kul att läsa om alla formgivare och deras skapelser.”
Fru E:s böcker

Fler recensioner om boken.

Genväg till Ikeas design under decennierna

Externa länkar

Ikeas inspirationskällor, Barnebys Magazine

IKEA museum – historien om IKEA och en titt på sortimentet decennium för decennium

Hur Ikea lurar dig att köpa fler saker – The Hustle 26 feb 2022