Meny Stäng

Nystilarna

Stolar illustrerar nystilarna.

Design- och stilhistoria
Modern tid – 1800-tal – nystilar

Man brukar tala om en andra industriell revolution under andra delen av 1800-talet och fram till första världskriget. Industrialism och massproduktion gjorde att utbudet av möbler och varor var enormt, men enorma var också klasskillnaderna.

Samtiden har alltid varit inspirerad av tidigare stilar – inte minst har man gått tillbaka till antiken typ nyklassicismen på 1700-talet och empiren fram till 1840-talet. Nu fortsatte man från medeltiden och framåt och stilarna avlöste varandra i snabb takt men fanns också samtidigt. Ofta ansåg man att en stil var särskilt lämpad för en viss miljö och man skilde på stilar som passade för män respektive kvinnor.  

Domen över denna ”stilmaskerad” har varit hård. Idag kan vi med lite mer postmodernistiska ögon uppskatta nystilarna.  Ofta när man tror att nåt är ursprungligt, så är det ändå nystil från 1800-talet, för vi har ju inte så mycket kvar från medeltiden och renässansen till exempel.

Det ideala midjemåttet var 32 cm! Nationalmuseets Klunkehjem i Köpenhamn.

Nyromansk stil

Nyromansk stil är inte så vanlig, men man använde naturligtvis de typiska rundbågarna.

Nygotik – Oscar I:s gotik

Nygotiken var stor i England och dök upp i Sverige på 1830-talet. Man byggde många kyrkor i nygotisk stil. De blev också till försilvrade brevpressar och andra småsaker. Det är nästan så man skulle kunna tala om ett prylsamhälle.

Nyrenässans – Oscar II:s klassicism

Nyrenässansen dominerade inom arkitekturen under andra halvan av 1800-talet och satte sin prägel på städerna.

Nybarock – Oscar II:s klassicism

Nybarocken fick inte samma genomslag som nyrenässansen. Riksdagshuset och Operan i Stockholm är exempel på byggnader i nybarock.

Fornnordisk stil

Fornnordisk stil var vanlig från 1870 till sekelskiftet och tog upp det germanska arvet men också den gamla allmogekulturen.

Nyrokoko – Karl XV:s rokoko

Nyrokokon var populär vid seklets mitt och med ett uppsving i slutet. Möbler i nyrokoko var vanliga i salonger, förmak och sängkammare. Man ansåg att stilen var kvinnlig och därför också amatörmässig.

Morisk eller nyislamistisk stil

Allt orientaliskt och österländskt var populärt. Man byggde lusthus, badhus och trädgårdspaviljonger i morisk stil. I hemmen möblerade man ”moriskt” i vissa rum särskilt herr-rum.

Övriga

Man använder inte begreppet nygustavianskt ibland om ny Louis seize. Men möbler i gustaviansk stil har funnits hela tiden. På 1920-talet kallade man klassicismen för nyempir. Idag säger vi tjugotalsklassicism.

Under slutet av seklet ville man komma bort från alla nystilar och skapa nåt helt nytt.

Placera in nystilarna i timline

Stilar brukade förr uppkallas efter kungarna, som var bra krokar att hänga upp (stil)historien på. Här spanar vi in deras drottningar i stället så vi kan följa tiden och modet bättre.

Drottningar under 1800-talets nystilar.

Josefina 1844-59 (Oscar I), Lovisa 1859-72 (Karl XV), Sofia 1872-1907 (Oscar II), Victoria 1907-50 (Gustav V).

Se hela timeline>>>

/text

/text

Ur Alla tiders stil om modern tid 1800-tal
Större text på bilden >>>
Läs mer i Alla tiders stil, där beskrivningen av stilarna varvas med utvikningar om hemmens utveckling, populärkultur, om skönheten, om klass, livsstil och konsumtion och mycket mer. Stilarna är utmärkta krokar att hänga upp historien på och göra den spännande och intressant.

Se video om 1800-talets nystilar

Genväg till stilarna

Externa länkar