Meny Stäng

Postmodernismen

Postmodernism – design och stilhistoria under modern tid 1900-tal

När modernismen blivit alltför rationell och mekanisk och lagt locket på andra rörelser och strömningar. Ja, då var det dags för postmodernismen, men själva namnet säger ju egentligen ingenting.

Posmodernism i bild.

David_Bowie av Gil_Zetbase 2016, inspirerad av Andy Warhol, Björk 2003 samt Guggenheimmuseet i Bilbao av Frank Gehry. Skulptur av Louise Bourgeois.

För postmodernismen finns inga fasta värden eller absoluta sanningar; allt är relativt och subjektivt. Det finns ingen originalitet och därför blir parodi och satir vanliga uttryckssätt.

Den amerikanske arkitekten Robert Venturi bytte på 1970-talet ut Ludwig Mies van der Rohes ”less is more” till ”less is a bore”.  

Egentligen råder inget enkelt motsatsförhållande mellan modernism och postmodernism. Postmoderna drag fanns tidigt inom modernismen och modernismen lever vidare som en del av det postmoderna.

Postmoderna arkitekter vill skapa en symbolisk och associationsrik arkitektur som alternativ till modernismens ”lådor”. Därför kan postmodernistiska byggnader se ut nästan hur som helst, som dekorerade funkishus eller som hyllningar till äldre stilar.

Popart/popkonsten reagerade mot det exklusiva inom modernismen och knöt an till konsumtionssamhällets reklam och serier. Andy Warhol blev berömd för sina bilder av Marilyn Monroe. Ett porträtt av henne har nyligen sålts för nära två miljarder kronor i New York. Konsten har blivit ett investeringsobjekt.

Hand i hand med postmodernismen smög sig populärkulturen in i de fina salongerna under 1970- och 80-talen. Idag ingår populärkultur i allmänbildningen. Den som inte vet något om dokusåpor och teveserier saknar social kompetens. Dagstidningarna har slagit ihop kultur och nöje och den samtida litteraturen, filmen och konsten har närmat sig populärkulturen.

Postmodernismen och 1980-talet

När det gäller form och design slog postmodernismen igenom på 1980-talet. Nu var det inte fult längre att tjäna pengar och att visa det när man inredde och klädde sig. Det kom till många spektakulära lampor, möbler och dekorativa föremål, som bröt med modernismens asketiska design.

Det hade börjat med antidesignrörelsen i Italien och Ettore Sottsass redan på 1960-talet. Här tog man till sig allt som modernismen ogillade, flyktighet, ironi, kitsch och starka färger. Man ifrågasatte funktion och inte minst god design och god smak. Flera grupper bildade Memphisgruppen under 1980-­talet, som blivit postmodernismens ansikte för design och mode.

Typiskt för postmodernismen

Den postmoderna konsten och även designen är eklektisk, det vill säga man lånar friskt ur historien, eftersom man är emot begrepp som äkthet, geni och kvalitet. Och man använder äldre tiders stilar på ett nytt sätt; avvikelse, collage, pastisch och ironi.

Med postmodernismen blev designen lite skruvad – från det löjliga till det lyxiga! Man lekte med form och funktion och med form och linje och experimenterade med textur och material. Det skulle vara okonventionellt, flashigt, lekfullt och konstigt. Färgerna var djärva, men 1950­talets kvinnliga pasteller kom också tillbaka.

Robert Venturi

Robert Venturi, han med ”less is a bore”, uttryckte sin postmodernistiska designfilosofi genom en kollektion 1984 för Knoll International, en serie stolar som han omtolkade till äldre stilar som Chippendale, empir, art déco, jugend osv. Han ville visa att vi lever i en eklektisk tid som hyllar mångfald framför enhetlighet. Med mönster och färg och inte minst humor blev stolarna symboler som representerade den äldre stilen.

Robert Venturi, postmodernismens "fader"
Robert Venturi Collection 1984. Courtesy Knoll International.

Postmodernism i Sverige

Här i Sverige menade många att modernisterna prackade på oss så kallad god smak. Att själv få berätta och skapa och inte bara ta emot ovanifrån blev en stark drivkraft hos många. Glaskonsten till exempel exploderade i ett fyrverkeri av färger. Jonas Bohlins stol Concrete har blivit en ikon för postmodernismen i Sverige och ”möbler som konst”. Även Ikea följde med sin tid och deras mer vardagliga design blev lite skruvad och färggrann som till exempel avdelningen Ikea Tomorrow för ”framtidens design”.

Postmodernismen hade ändå svårt att slå igenom i Sverige, mot formetablissemanget, som var ganska fast förankrat i modernismen. Men i slutet på 1990-talet och i början av 2000-talet fördes humorn med stort allvar också in i svensk formgivning. Sinnlighet, känslor och beröring var honnörsord vid millennieskiftet.

Kritik mot postmodernismen

Postmodernismen har fått en hel del kritik; motståndet mot ”de stora berättelserna” hindrat oss från att generalisera och dra upp de långa linjerna till exempel. Och eftersom begreppet är vagt, kan man tolka in det mesta, inte minst det man inte gillar.

När postmodernisterna helt tappat intresset för den fysiska formen och bara sökte upplevelser och reaktioner hos betraktaren, och då ”riktig” konst varierade med tid, plats och socialt sammanhang, ja då har också postmodernismen spelat ut sin roll säger en del.

Efter terrorattacken den 11 september 2001 upplevde man postmodernismen otillräcklig och till och med cynisk.  Det finns postpostmodernister och metamodernister som ville behålla postmodernismens skepsis och ironi, men återinföra hoppet och framstegstron. Man plockade russinen ur både den moderna och postmoderna kakan. Och det nygamla begreppet kulturkonservatism vänder sig både mot modernismens traditionsfientlighet och mot postmodernismens relativism.

Kanske är ett paradigmskifte på gång när det gäller stilar? I stället för att gå tillbaka till de klassicistiska, antika idealen, så väljer vi kanske nu för och emot modernismen. Och då pendlar vi mellan modernism och postmodernistiska uttryck, som i sin tur använder gamla stilar och lånar friskt ur stilhistorien!

Postmoderna riktningar

I postmodernismens spår har vi också poststrukturalism, postkolonialism och postindustrialism.

Postmoderna riktningar inom samhällsdebatten är – senkapitalism, utomparlamentarism, informationssamhälle och globalisering, inom arkitekturen dekonstruktivism. Litterära företeelser är magisk realism och dekonstruktion och inom konsten – popkonst, maximalism och nyromantik.

Viktiga texter om postmodernism

Complexity and Contradiction in Architecture 1966 av Robert Venturi
Learning from Las Vegas 1972 dito
The Language of Postmodern Architecture 1977 av Charles Jencks 
Det postmoderna tillståndet 1979 av Jean-François Lyotard 

Placera in perioden i Timeline>>>

Stilarna är utmärkta krokar att hänga upp historien på och göra den spännande och intressant. I boken Alla tiders stil varvas stilarna med utvikningar om hemmens utveckling, populärkultur, livsstil och konsumtion och mycket mer. Läs mer i boken Alla tiders stil.

Timeline

Se video om postmodernismen

Se fler bilder som illustrerar postmodernismen. Då blir det lättare att avkoda vår omgivning och spåra det gamla i det nya.

Genväg till stilarna

Externa länkar

Postmodernism – Victoria and Albert Museum