Meny Stäng

Mesopotamien och Egypten

Kilskrift, palmett, möbler, hieroglyfer, Giza
Kilskrift, palmett, assyriska m.fl. möbler, vattenflaska från Tutankhamuns grav, hieroglyfer, Giza.

Design- och stilhistoria
Antikens Mesopotamien och Egypten

Grunden till vår kultur i Västerlandet fick vi där tre kontinenter, Afrika, Asien och Europa, möts i nuvarande Mellersta Östern, och som knyts ihop av Medelhavet. Flera civilisationer kom till där ca 3500 f.Kr., i Mesopotamien mellan Eufrat och Tigris och i Egypten vid Nilen. Här var betingelserna goda för ett rikt jordbruk. Man lärde sig bygga dammar och bevattningssystem. Man anlade städer och bedrev handel och utvecklade en centraliserad, skatteindrivande stat. Så kom några av mänsklighetens rikaste kulturer till, flodkulturerna, där floden var själva livet och rikedomen. På liknande sätt var det vid floden Indus i Pakistan, Gula floden i Kina samt i Mellanamerika.

Antikens Mesopotamien

Tänker vi på att det faktiskt är grunden till vår kultur, gamla Mesopotamien, som man har bombat sönder och samman i Syrien och Irak? Förutom allt lidande som människorna fått utstå! 

Soldater går upp i en ziqquarat (torn) i Ur.
Amerikanska soldater bestiger ziqquraten i UR 2010.

Mesopotamisk skrivkonst, handel, räknekonst, tideräkning, teknik och religion fördes ut till andra folk och fick stor historisk betydelse. En del tog över kilskriften och inflytandet västerut till Syrien och Palestina kan vi spåra i Gamla testamentet. Egypten och Kreta fick viktiga impulser från sumererna. Under 2000-talet f. Kr. utvecklade man en matematik, som byggde på talet 60, som lever kvar i vår indelning av timmar i minuter och sekunder och vinklar i grader. Man konstruerade också en kalender med månader efter månen och året efter solen.

Antikens Egypten

Många senare civilisationer har blivit påverkade och fått inspiration av pyramiderna, konstföremålen, egyptiernas sociala och tekniska framsteg. Inte minst gällde det greker och romare som lärde känna egyptiernas konst och statsmannaskicklighet. Egyptierna tog tingen nyktert och ”funktionellt”, som de konservativa praktiker de var. Formen var strängt ordnad och reglerad precis som i deras feodala samhälle och i deras dagliga liv. Genom flera tusen år kom de allmängiltiga och eleganta former till, som påverkade kommande stilar och som är i bruk och levande hos oss än i dag. Från Egypten har vi fått grunderna för vår kultur, hus av sten med fyra väggar, flyttbara möbler, stolen, bordet, sängen, draglådan och obelisken. Egyptierna var också troligen först med att tillverka mattor.

Lotusblomman och papyrusväxten var vanliga motiv. Färgskalan gick i svart, rött och mörkt orange samt gult, grönt och blått. 5000 år f. Kr. tillverkade man keramik i former som vi fortfarande använder och 2500 f. Kr. framställde man glas och glaspärlor till smycken.

Den egeiska kulturen var ett samlingsnamn på kulturerna på grekiska fastlandet, öarna i Egeiska havet och på Kreta och Troja.

Placera in Mesopotamien och Egypten i timeline

Se hela Timeline >>>

Ur Alla tiders stil om antikens Mesopotamien och Egypten
Större text på bilden>>>
Läs mer i Alla tiders stil, där beskrivningen av stilarna varvas med utvikningar om hemmens utveckling, populärkultur, om livsstil och konsumtion och mycket mer. Stilarna är utmärkta krokar att hänga upp historien på och göra den spännande och intressant.

Video om antikens Mesopotamien och Egypten