Meny Stäng

Mesopotamien och Egypten

Mesopotamien och Egypten – design- och stilhistoria

I Mesopotamien och Egypten under antiken finner vi grunden till vår kultur i Västerlandet, där tre kontinenter, Afrika, Asien och Europa, möts i nuvarande Mellersta Östern, och som knyts ihop av Medelhavet.

Föremål, kilskrift och hieroglyfer från antikens Mesopotamien och Egypten.

Vattenflaska från Tutankhamuns grav, hieroglyfter, Luxor, kilskrift, palmett och assyriska möbler.

Flodkulturerna

Flera civilisationer kom till där ca 3500 f.Kr., i Mesopotamien mellan Eufrat och Tigris och i Egypten vid Nilen. Här var betingelserna goda för ett rikt jordbruk. Man lärde sig bygga dammar och bevattningssystem. Man anlade städer och bedrev handel och utvecklade en centraliserad, skatteindrivande stat. Så kom några av mänsklighetens rikaste kulturer till, flodkulturerna, där floden var själva livet och rikedomen. Jämför floden Indus i Pakistan och Gula floden i Kina.

Att våra rötter finns i Mesopotamien och Egypten innebär att man egentligen skulle behöva skriva om historien. Här lade man grunden till en rad vetenskaper som grekerna sedan utvecklade och fullföljde och gjorde till sina. Vi känner till namnet på grekiska filosofer och vetenskapsmän. Deras äldre kollegor är anonyma!

Den minoiska kulturen på Kreta växte fram parallellt med Egypten och med påverkan från Mesopotamien. Den egeiska kulturen var ett samlingsnamn på kulturerna på grekiska fastlandet, öarna i Egeiska havet och på Kreta och Troja.

Antikens Mesopotamien

Mesopotamien är landet mellan Eufrat och Tigris. Områdena öster och väster om floderna, nuvarande Iran respektive nuvarande Syrien och Irak, räknar man också dit. Den norra delen hette Assyrien den södra Babylonien. Mesopotamien hade, i motsats till Egypten, obestämda gränser och en sammansatt befolkning. Varje stad levde sitt eget liv i växelverkan med andra och man stod i livliga förbindelser med omvärlden.

Sumer var ett stort område i södra Mesopotamien med viktiga statsstäder som Ur och Uruk. Det var den första högkulturen i Mesopotamien, omkring 3000 f.Kr. Man utvecklade världens första skrift, kilskrift, och sumerisk guldsmedskonst stod högt.

De sumeriska tempelhymnerna till gudinnan Inanna finns bevarade. De är skrivna av världslitteraturens äldsta kända författare, som man känner namnet på, nämligen Enheduanna, ca 2280 f.Kr. Hon var överprästinna åt månguden Nanna i Ur, tillika prinsessa, matematiker, astrolog, astronom och poet. Hon var också den första som skrev i första person, alltså skrev om sig själv som ”jag”.

Under 2000-talet f. Kr. utvecklade man en matematik, som byggde på talet 60, som lever kvar i vår indelning av timmar i minuter och sekunder och vinklar i grader. Man konstruerade också en kalender med månader efter månen och året efter solen.

Arvet efter Mesopotamien

Mesopotamisk skrivkonst, handel, räknekonst, tideräkning, teknik och religion spred sig ut till andra folk och fick stor historisk betydelse. En del tog över kilskriften och inflytandet västerut till Syrien och Palestina kan vi spåra i Gamla testamentet. Egypten och Kreta fick viktiga impulser från sumererna.

Vårt kakel har sitt ursprung i assyriska väggplattor i glaserat tegel som spreds till Babylonien, Egypten och Persien och som kom till Europa via den islamiska kulturen under medeltiden. Alla vapensköldars märkliga djur har sitt ursprung här ; jämför våra landskapsvapen. Babylonisk bandslinga, palmetter och pinjekottar gick i arv till antikens Grekland och finns hos oss än idag.

Nutidens förstörelse

Tänker vi på att det faktiskt är grunden till vår kultur, gamla Mesopotamien, som man har bombat sönder och samman i Syrien och Irak? Förutom allt lidande som människorna fått utstå! 

Soldater går upp i en ziqquarat (torn)  från antikens Mesopotamien.
Amerikanska soldater bestiger ziqquraten i UR 2010.

Antikens Egypten

Nildalen och Egypten har en mer samlad historia än Mesopotamien och var en stramt sammanhållen, centraldirigerad stat. Man tillbad en stor mängd gudar och gudinnor. All makt, gudomlig och mänsklig, blev samlad hos farao med hjälp av en prästorganisation och en hierarki av ämbetsmän. Hieroglyfkonsten passade detta härskarsystem som handen i handsken. Sfinxen och pyramiderna från Gamla riket, vid Giza nära Kairo, är berömda. Cheops pyramid är fortfarande ett av jordens största byggnadsverk.

Många senare civilisationer har blivit påverkade och fått inspiration av pyramiderna, konstföremålen, egyptiernas sociala och tekniska framsteg. Inte minst gällde det greker och romare som lärde känna egyptiernas konst och statsmannaskicklighet.

Arvet efter Egypten

Egyptierna tog tingen nyktert och ”funktionellt”, som de konservativa praktiker de var. Formen var strängt ordnad och reglerad precis som i deras feodala samhälle och i deras dagliga liv. Genom flera tusen år kom de allmängiltiga och eleganta former till, som påverkade kommande stilar och som är i bruk och levande hos oss än i dag. Från Egypten har vi fått grunderna för vår kultur, hus av sten med fyra väggar, flyttbara möbler, stolen, bordet, sängen, draglådan och obelisken.

Lotusblomman och papyrusväxten var vanliga motiv. Svart, rött, mörkt orange, gult, grönt och blått var vanliga färger. 5000 år f. Kr. tillverkade man keramik i former som vi fortfarande använder och 2500 f. Kr. framställde man glas och glaspärlor till smycken.

Hieroglyfer

Egyptiernas gamla skriftsystem, hieroglyfer, hade blivit ersatt med ett modernare grekiskt alfabet och fallit i glömska. Vid Napoleons fälttåg till Egypten kring år 1800, hittade man en stenplatta i Rosetta nära Alexandria. Språkforskarna kunde lösa hieroglyfernas gåta för texten var skriven både på grekiska och med hieroglyfer.

Placera in perioden i Timeline>>>

Timeline

Läs mer i boken Alla tiders stil

Stilarna är utmärkta krokar att hänga upp historien på och göra den spännande och intressant. I boken Alla tiders stil varvas stilarna med utvikningar om hemmens utveckling, populärkultur, livsstil och konsumtion och mycket mer.

Se video om antikens Mesopotamien och Egypten

Genväg till stilarna