Meny Stäng

Bysans och den islamiska expansionen

Korsriddare (Rikard Lejonhjärta), det danska Dagmarkorset, vas från Alhambra, kalligrafi, mosaik från Hagia Sofia i Istanbul

Design- och stilhistoria
Medeltiden – Bysantinska riket och den islamiska expansionen/arabiska guldåldern

Bysans

Det västromerska riket upphörde, men den östra delen, med Konstantinopel som huvudstad, levde vidare som det Bysantinska riket. Orsakerna till det bysantinska inflytandet i Europa berodde mycket på att korstågen skapade kontakt mellan öst och väst. Påven kallade till korståg för att hjälpa Bysans att återvinna det Heliga landet. Genom korstågen kom Europa i kontakt med den muslimska världen och det ledde till ökad handel och att man återupptäckte antikens författare som hade blivit översatta av araberna.

Det mest bestående blev spridandet av den ortodoxa kristendomen, främst till Ryssland. Den bysantinska konsten hyllade Gud och inte människan som under antiken. Och den var statisk och stiliserad.Mosaikerna är berömda och de viktigaste konstföremålen blev ikonerna, som var bilder av Kristus, Jungfrun och helgon och som tjänade som vördnadsföremål i både i kyrkorna och i hemmen.

Karta över Bysans respektive islams utbredning.
Det Bysantinska rikets och den islamiska expansionens utbredning.

Den arabiska guldåldern

Under hundra år efter profeten Muhammeds död 632 e.Kr., erövrade islam stora områden och det blev början på den muslimska guldåldern. Till slut härskade islam över ett område, som sträckte sig från Portugal i väster till Indien i öster. Efter de militära erövringarna följde en kulturell och vetenskaplig dominans, som varade från 700-talet till mitten på 1200-talet.

Islams företrädare visade större religiös tolerans än de tidigare kristna härskarna. Man intresserade sig för kultur och vetenskap i de erövrade områdena. Man räddade de grekiska filosoferna och författarna till eftervärlden genom att översätta dem till arabiska.

Från araberna har vi fått våra siffror och talsystem, som de förde med sig från Indien. Hur mycket de påverkat Europa, visar alla arabiska låneord. Vi kan också se det islamiska inflytandet på våra vanligaste bruksföremål, så som tallrikar och serviser och bokband.

Vi har blivit inspirerade av de orientaliska mattorna och de rytmiska mönstren med oändlighetsverkan, till exempel arabesk. Kalligrafin och bildkonsten blev förenade i många bokverk.

Islam liksom judendomen framställer inte människor på bild, eftersom människan är skapad som Guds avbild. På så vis drev man den bysantinska abstraktheten till sin spets.

Placera in Bysans och den islamiska expansionen i timeline

Se hela Timeline>>>

/text

/text

Ur Alla tiders stil om medeltiden och kelter och germaner
Större text på bilden >>>
Läs mer i Alla tiders stil där, beskrivningen av stilarna varvas med utvikningar om hemmens utveckling, populärkultur, om livsstil och konsumtion och mycket mer. Stilarna är utmärkta krokar att hänga upp historien på och göra den spännande och intressant.

Video om Bysantinsk kultur och om den islamiska expansionen

Genväg till stilarna