Meny Stäng

Varför firar vi internationella kvinnodagen?

Tyskan Clara Zetkin tog initiativ vid den socialistiska kvinnokonferensen i Köpenhamn 1910, som beslutade att instifta en dag som stöd framför allt för kvinnlig rösträtt. I Sverige började man fira dagen 1912. Datumet varierade från år till år. När arbetarrörelsen splittrades fortsatte den kommunistiska grenen att fira kvinnodagen och bestämde 1921 datumet till den 8 mars. I länder med fascistiska och nazistiska regimer förbjöds den “röda” dagen.

1969 firades 8 mars av nyfeminister vid University of California i Berkeley. Efter det togs idén upp på olika håll i USA och Europa. Det första mötet i Sverige ordnades 1972 av Grupp 8 och Svenska Kvinnors Vänsterförbund.

När FN rekommenderade ett allmänt firande av den internationella kvinnodagen 1977, började även opolitiska kvinnoorganisationer delta i firandet.