Meny Stäng

Varför firar vi internationella kvinnodagen?

Varför firar vi

Internationella kvinnodagen den 8 mars

Internationella kvinnodagen - Clara Zetkin

Tyskan Clara Zetkin tog initiativ vid den socialistiska kvinnokonferensen i Köpenhamn 1910, som beslutade att instifta en dag som stöd framför allt för kvinnlig rösträtt. Här syns hon tillsammans med Rosa Luxenburg. Det blev så småningom Internationella kvinnodagen.

Bild: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zetkin_luxemburg1910.jpg

I Sverige började man fira dagen 1912. Datumet varierade från år till år. När arbetarrörelsen blev splittrad fortsatte den kommunistiska grenen att fira kvinnodagen och bestämde 1921 datumet till den 8 mars. I länder med fascistiska och nazistiska regimer förbjöd man den ”röda” dagen.

1969 firade nyfeminister vid University of California i Berkeley den 8 mars. Efter det tog man upp idén på olika håll i USA och Europa. Det första mötet i Sverige ordnade Grupp 8 och Svenska Kvinnors Vänsterförbund 1972.

När FN rekommenderade ett allmänt firande av den internationella kvinnodagen 1977, började även opolitiska kvinnoorganisationer delta i firandet.

Internationella kvinnodagen - affisch

Affisch från Storbritannien 1974.

Bild: See Red Women’s Workshop, Public domain, via Wikimedia Commons, URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:7_Demands_(1974).jpg