Meny Stäng

Varför firar vi Nationaldagen den 6 juni?

Sveriges officiella nationaldag sedan 1983 är 6 juni. Före det firade vi Svenska flaggans dag, som instiftades 1916. Från och med 2005 är 6 juni helgdag i Sverige. I stället togs annandag pingst bort som helgdag.

En nationaldag firas i regel till minne av en betydelsefull historisk händelse i landets historia. Den 6 juni 1523 valdes Gustav Vasa till Sveriges konung och 1809 års författning antogs den 6 juni, liksom 1974 års regeringsform.

När man skulle ta fram ett lämpligt datum för en svensk nationaldag diskuterades 6 juni, midsommarafton, Gustav II Adolfs eller Karl XII:s dödsdag.

Innan man hade kommit fram till något definitivt, tog Artur Hazelius, Nordiska museets och Skansens grundare, saken i egna händer. Han anordnade1893 en v årfest på Skansen, som varade i flera dagar och som avslutades med firande av den 6 juni. Och i årsredogörelsen skev han: ”Såsom en de fosterländska minnenas högtidsdag har på Skansen införts den 6 juni, Gustafsdagen, hvilken där firats och hädanefter kommer att firas såsom svensk nationaldag.”

Denna stockholmstradition med flaggviftande skolbarn, som tågade till Skansen, fortsatte fram till första världskriget, då behovet av en nationell samlingsdag förstärktes. Vårfesten var en inarbetad tradition att bygga vidare på.

Premiären för den 6 juni, som Svenska flaggans dag, ägde rum på Stadion i Stockholm 1916. Invigningen med Gustav V i spetsen, blev pampig med paraderande regementen, fosterländska sånger och tal. Två år senare inledde Gustav V traditionen att inviga fanor. Den första gick till Klara Folkskola i Stockholm. I nästan femtio år fortsatte högtidligheterna på Stadion. 1963 flyttade festligheterna över till Skansen, som under alla år arrangerat ett parallellt firande.

1983 blev den 6 juni genom ändring i flagglagen också Sveriges nationaldag och 2005 blev den en arbetsfri helgdag.

Om den svenska flaggan

Riksflaggan användes förr mest till sjöss. 1873 hissade man för första gången en svensk flagga på kungliga slottet. Det möttes med kritik, eftersom många ansåg att en flagga inte hade på land att göra. Men så småningom restes flaggstänger och hissades flaggor på prästgårdar, järnvägsstationer och skolgårdar och snart var flaggningen allmän. Flaggor delades ut gratis, både av Åhlén & Holm och av Bestyrelsen för Svenska flaggans dag.

Den svenska flaggan fick sitt nuvarande utseende 1906, då Sverige, i samband med unionsupplösningen, fick en ny flagglag. Unionsmärket, eller ”sillsallaten”som den kallades i folkmun, togs bort och fälten fick bestämda proportioner och färgsättning. Den tretungade flaggan skulle hädanefter endast användas av kungahuset och krigsmakten.