Meny Stäng

Äldrevård igen

På ekot hörde jag idag:

”Äldre får inte hjälp mot psykisk ohälsa. Det finns flera brister i äldreomsorgen som regeringen bör göra något åt för att förbättra den psykiska hälsan för de äldre. Det skriver Socialstyrelsen i en ny rapport. Bland annat erbjuds inte samtalsbehandling i tillräckligt stor utsträckning, utan ersätts oftast med medicinering. I rapporten påpekas också att det finns för dålig kunskap om vilken verksamhet som kommunerna erbjuder äldre med psykiska funktionshinder och att det saknas en gemensam strategi för effektiv vård. Enligt Socialstyrelsen lider närmare 400 000 svenskar över 65 år av psykisk ohälsa.”

Har kommunerna med sin äldreomsorg ansvar för psykisk vård eller presumtiv vård för alla människor över 65 år? När mina föräldrar som båda är 88 år och bor hemma utan hjälp från kommunen och alltså inte omfattas av någon äldreomsorg, går till sin familjeläkare under landstinget – är det äldrevård? När jag fyller 65 och går till min familjeläkare; är det äldrevård?
Och är man bättre på att ge samtalsbehandling i stället för medicinering till människor under 65 år?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *