Meny Stäng

Efterlyses: nya ord för entreprenör och entreprenörskap!

Inlägg om begrepp som behöver diskuteras - på bilden olika tecknade djur

Bild/er © Eva Atle Bjarnestam

Helt nyligen kom jag i konakt med tre föreläsare som jag skulle vilja föra ihop och som skulle kunna göra världen och Sverige bättre! Aschberg i Radio 1 intervjuade Stefan Fölster, som skrivit en debattartikel i DN med rubriken ”Sociala problem vanligast i orter med få invandrare”. Det är härligt när någon lyfter på stenarna och ställer saker och ting på hvuudet. Artikeln grundar sig på en undersökning av 18 variabler hur svenska kommuner mår. För att bl.a. små svenska bruksorter/kommuner ska komma på fötter igen krävs entreprenörskap menar Fölster. Här ett inslag i samma ämne i TV4 om än så mycket kortare och mer ytligt än Robert Aschbergs intervju..Någon dag senare tittade jag på ett föredrag av den engelske skolgurun Richard Gerver med rubrik ”Att leda in i det okända”. Han vände upp och ner på skoldebatten bort från prov och mätningar till ja just det – entreprenörskap. Ett av de bästa föredrag jag sett på länge!

Etreprenör ska man alltså vara! Ibland heter det t.o.m. entrepreneur! Men vi associerar så olika. En del ser bara företagare med otäckt vinstintresse. Andra ser påhittiga uppfinnarjockar så där i allmänhet. Ibland används det lite grått och helt synonymt med företagare. Enligt Wikipedia är entreprenörskap ”förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter”. En entreprenör är nyfiken, kreativ, älskar arbete, är självständig, envis, hängiven, optimistisk och visionär. Han/hon bygger också nätverk och är bra på att arbeta i team. Den som bidrar i samma anda med något gott till samhället, kallas ibland samhällsentreprenör eller ”social entreprenör”.

Skolverket

fick 2009 i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet kring entreprenörsskap i skolan. Man ska främja samarbetet med arbetslivet, erbjuda kompetensutveckling, fördela utvecklingsmedel m.m. Utbildningen i entreprenörskap ska ge det som krävs för att starta och driva ett företag, men entreprenörsskap kan också enligt Skolverket innebära  att utveckla och stimulera generella kompetenser som att se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer till handling.

Jag tror på  budskapet hos både Stefan Fölster och Richard Gerver. MEN, vi skulle behöva ett nytt ord för entreprenörskap som kan få större genomslagskraft. Reaktionerna på Stefan Fölster blev naturligtvis att han jobbar för Svenskt näringsliv och är HÖGER. Och Richard Gervers kritik mot politikernas krav på prov kanske placerar honom till VÄNSTER. Det skulle vara skönt att slippa höger-vänsterköret. Det finns andra perspektiv och det finns fakta. OCH då fordras min tredje favorits, Hans Rosling, förmåga att presentera fakta och underlag på det genialiska sätt som görs med Gapminder. Kolla hans senaste ”Religions and babies”! från Ted talks!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *