Meny Stäng

Ordens betydelse: vinst

Inlägg om begrepp som behöver diskuteras - på bilden olika tecknade djur

Ideligen dyker begreppet vinst och vinstdrivande upp i medierna. Inom välfärdssektorn vill vänsterpartiet förbjuda vinstdrivande företag och journalisterna är snabba att haka på. Om man stannar vid den här diskussionen är risken stor att kon dör under tiden.  Ingen människa vanvårdas eller dör av hög lönsamhet eller vinstuttag. Lika lite som hon dör av för lågt eller för högt skatteuttag. Avarter inom alla områden må beivras.

Begreppen vinst och skatt

De här två begreppen – VINST och SKATT- var tidigare lika politiskt laddade. Till vänster var och är vinst det fulaste som finns och till höger var det skatt, men nu har borgarna både sänkt skatterna, men också hyfsat retoriken.  Skatt är inte längre lika laddat för välfärd fordrar skatter. När det gäller vänstern och därmed också kultur- och journalistvänstern är man fortfarande starkt och oreflekterat mot vinst.

Vinstbegreppet blir en laddad symbol för girighet och rofferi trots att vinst egentligen bara betyder att intäkterna är större än kostnaderna. Symbolen speglar vänsterns syn på företag och företagande, nämligen att den starkaste och enda drivkraften hos företagare är just ekonomisk girighet. Att ta ut mycket skatt och ge dålig vård tillbaka finns det däremot inget ord för. I stället blir högre skatt liktydigt med bättre vård. I analogi med detta kan man ju säga att drivkrafterna för de anställda inom vården är krass ekonomisk vinning genom lönen och eftersträvansvärda löneökningar. Varför skulle anställda vara mindre giriga  än företagare?  

Vinst enligt en möbelhandlares testamente

Det låter ofta som om ett företag inte kan ha en social vision vid sidan av vinstintresset. När jag skrev min bok om IKEA läste jag med intresse avsnittet i Ingvar Kamprads En möbelhandlares testamente:

”— Vinst är ett underbart ord! Låt oss med en gång avdramatisera ordet vinst. Politiker brukar och missbrukar ofta det ordet. Vinst ger oss resurser. Resurser kan man bara få på två sätt, antingen genom vinst eller genom understöd. Allt statsunderstöd kommer genom statens vinst på någon verksamhet eller genom skatter i någon form som Du och jag skall betala. Låt oss lita till oss själva också när det gäller att skapa de ekonomiska resurserna. —”  

Vid en intervju med Bo Ekman, grundare och styrel­seordförande i Tällberg Foundation svarade han så här på hur han ser på företag och företagande: ”Det är ett verktyg precis som en yxa. Man kan slå ihjäl någon med den, men man kan också bygga hus. Det beror på vilka värderingar man har.”

Att företag drivs av värderingar verkar helt borta i vinstdiskussionerna. Och ibland låter det nästan som om det bara är politiker som drivs av värderingar och ibland till och med som om det bara är politiker till vänster.   Och allt medan diskussionen går hög om vinst och riskkapitalbolag, så slipper man diskutera de verkliga problemen inom till exempel äldreomsorgen. Eller skolan. Eller sjukvården. Eller barnomsorgen.  

Låt Inga-Britt Ahlenius revidera kommunerna!

På senare tid har förstatligande blivit förslag till quick fix. Som om det skulle hjälpa. Kommunerna har blivit vildvuxna och byråkratiska och revisionen av deras enorma verksamhet är undermålig (sök på Inga-Britt Ahlenius). Det är dags att se över det kommunala självstyret och hur kommunerna egentligen fungerar. Många förtroendevalda i styrelser och nämnder är överspelade av kommunstyrelse och kommunalråd m.fl. Den kommunala demokratin finns nog mest på pappret. Men det är en annan historia…

Förslag: byt ut vinst mot överskott.

Bild/er © Eva Atle Bjarnestam

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *