Meny Stäng

Om smakfascister i Expressen

Hittade en gammal Expressen som jag läste på väg till Houston, Texas för ett par veckor sedan. Expressens nya kulturchef Karin Olsson ville ”befria oss från smakfascisterna”. Jag har svårt att tänka mig en mer konventionell text om ”Jag som trodde att vi hade börjat göra oss fria från vår präktiga och moraliserande form- och arkitekturtradition”. Jag är hjärtligt trött på den kritiken och att så lätt använda ordet fascism. Och vilket rejält självmål Karin gör genom att beskriva Tomas Cederlund och Simon Davies från TV3 som ”smakfascister”, det vill säga värnar om det rena, funktionella och vita. Kan det bli mer fel? I de program jag sett är det svart, rött, gredelint och barockt.

Karin tar också upp en ny bok om Hjalmar Mehr, som såg till att Stockholm blev ordentligt ommöblerat. Jag har följt diskussionerna om rivningarna i Stockholm och andra städer och om att bevara gammal bebyggelse. Det var därför intressant att uppleva en stad som Houston i USA. När vi följde en visning vid ett museum och huset var byggt 1868, blev det presenterat som om det varit från antiken – omöjligt att bo i. Jag vågade inte säga att jag bor i ett hus från 1885. Inställningen till hus och bebyggelse var så helt annorlunda. Jag har inte smält det än och får återkomma.

Apropå kritiken mot reformivrarna på 1930- och 1940-talet, som Karin Olsson gör sig till tolk för, så passar det här citatet:  

”Bedömningar av det förflutnas handlingar
måste göras på det förflutnas villkor, inte på nuets.”

Sverker Sörlin, idéhistoriker

Bild Expressen: Holger.Ellgaard, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons, se URL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *