Meny Stäng

Att göra en Coronahöna av en Coronafjäder

Att Emanuel Karlsten slog upp den ändrade meningen i regeringens Coronastrategi så stort, förvånade mig. Jag skulle också vilja veta bakgrunden. Det är verkligen att göra en Coronahöna av en Coronafjäder.

Så här löd meningen från början:

”Det övergripande målet med regeringens arbete är att minska takten på smittspridningen, det vill säga att platta till kurvan så att inte väldigt många blir sjuka samtidigt.”
som blev
”Det övergripande målet med regeringens arbete är att minska smittspridningen i samhället.”

Och nu är meningen tillbaka igen. Det här har alltså tolkats som att regeringen ändrat strategi. Den jag blev riktigt besviken på är Göran Rosenberg i Godmorgon världen i P1 och hans krönika ”Lögnens klimat”. En välformulerad men pretentiös utläggning om att vi genom detta är på väg bort från demokratin.

Regeringens coronastrategi i sin helhet

Må regeringen kritiseras för att meningen ändrats, men både Emanuel Karlsten och Göran Rosenberg kunde ha fortsatt i samma dokument att läsa själva strategin som stått oförändrad:

”Regeringens arbete och beslut syftar till att:

1. Begränsa smittspridning i landet
Genom att begränsa smittspridningen vill regeringen avlasta sjukvården och skydda människors liv, hälsa och jobb.

2. Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård
Regeringen arbetar med att se till att kommuner och regioner, där vården bedrivs, har alla nödvändiga resurser. Staten tar därför alla extraordinära kostnader som uppstår till följd av utbrottet, exempelvis högre kostnader för extra personal och skyddsutrustning. 

3. Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet
För ett fortsatt fungerande samhälle kartlägger regeringen de behov som finns och bidrar med de beslut och resurser som krävs för att säkerställa att exempelvis sjukvård, polis, energiförsörjning, kommunikation, transporter och livsmedelsförsörjning kan fortsätta sin verksamhet.

4. Lindra konsekvenser för medborgare och företag
Regeringen har presenterat krispaket för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet för svenska företag, organisationer och myndigheter samt rädda människors jobb och försörjning.

5. Dämpa oro
Genom löpande information vill regeringen vara tydlig med vilka åtgärder som görs och varför. Regeringen direktsänder viktig information på regeringen.se och där finns även samlad information om regeringens arbete, åtgärder och beslut.

6. Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle
Regeringen följer utvecklingen av utbrottet av coronaviruset noga. Regeringen fattar de beslut som krävs, när de krävs, för att begränsa smittspridningen och motverka dess konsekvenser i samhället.”

Anders Lindberg ger svar på tal

Att tolka den ändrade meningen som att regeringen ändrat strategi, att man bara vill platta till kurvan inte göra allt för att bekämpa smittspridningen, ger Anders Lindberg svar på i Aftonbladets chatt:

”Jag kan inte svara om vilka analyser som gjorts. Men vi har inte gjort ALLT för att minska smittan, i så fall hade vi svetsat in människor i deras hus som i Kina. Vi vill inte det, alltså är ”allt” bara retorik.
Sverige har försökt skapa en balans mellan åtgärder och effekter på kort om lång sikt. Lockdown har förfärliga hälsoeffekter på sikt och det vill man därför undvika. Man kan diskutera hur det har lyckats men det var ambitionen.
Jag uppfattar ”platta till kurvan” mer som ett sätt för att få folk att förstå vad som händer om de inte följer restriktionerna. Då klarar inte sjukvården att behandla människor längre och måste välja patienter.
Men det handlar inte om olika strategier. Allt handlar om att inte rubba balansen, alltså ta i för lite eller för mycket. Långt svar men ungefär så.”

Bild: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:3D_medical_animation_corona_virus-ar.jpg

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *